İK Politikamız

Kıta Logistics; karşılıklı güven, saygı ve açık iletişimin hakim olduğu, çalışanlarına keyifli ve verimli bir şirket çalışma ortamı yaratmayı amaç edinir.

İş Başvurusu

İş başvurularınız için bize ulaşın.​

Kıta Logistics İK Politikası

İnsan kaynakları politikamızın temeli;

İK Politikamızın Ana Unsurları

Eşit istihdam fırsatı

Irk, renk, din, cinsiyet, ulusal köken, yaş, engellilik, gazilik durumu, cinsel yönelim, cinsel kimlik veya diğer korunan statülerine göre mevcut veya potansiyel çalışanlara karşı ayrımcılık yapmayız. Eşit fırsatlar sunan bir işvereniz. Her rol için, en iyi adayları işe almaya ve yükseltmeye kararlıyız.

İşyeri Davranışı

Kıtalojistik olarak, işyerinde taciz, ayrımcılık veya diğer profesyonel olmayan davranışlara karşı sıfır tolerans politikamız var. Her çalışanın her zaman profesyonelce ve saygılı davranması gerekir. Herhangi bir sorunu veya şikayeti bildirmek için süreçler oluşturduk ve ayrıca açık söylemi destekliyoruz.

Çalışan Avantajları

Bağlılıkları ve sıkı çalışmaları karşılığında çalışanlarımızın adil bir ücret almaları gerektiğini düşünüyoruz. Rekabetçi tazminata ek olarak sağlık sigortası, emeklilik tasarruf planları ve ücretli izin içeren eksiksiz bir fayda paketi sunuyoruz. Ayrıca kariyer ilerlemesi ve profesyonel gelişim için fırsatlar sunuyoruz.

Etik Değerler

İşimizin her alanında, en yüksek etik ve dürüstlük standartlarını sürdürmeye kendimizi adadık. Etik kurallarımız, gizliliğin korunması, çıkar çatışmalarının önlenmesi ve ilgili tüm yasa ve düzenlemelere uyulması için kurallar sağlamanın yanı sıra, her bir çalışandan etik davranış beklentilerimizi de tanımlar.