Aydınlatma Metni

Lojistik ihtiyaçlarınız için bizimle ortaklık yapma konusunda bilinçli bir karar vermeniz için ihtiyacınız olan tüm bilgileri size sağlamak için buradayız.

KVKK Aydınlatma Metni

Kıta Logistics olarak özellikle hizmetlerimizin hüküm ve koşullarını anlamak söz konusu olduğunda lojistiğin karmaşık olabileceğini anlıyoruz. Bu nedenle, lojistik ihtiyaçlarınız için bizimle ortaklık yapma konusunda bilinçli bir karar vermeniz için ihtiyacınız olan tüm bilgileri size sağlamak için buradayız.

Açıklama metnimiz, size şartlar ve koşullarımızın açık ve özlü bir açıklamasını vermek için tasarlanmıştır, böylece bizimle çalışırken tam olarak ne bekleyeceğinizi bilirsiniz. Şeffaflığa ve dürüstlüğe inanıyoruz ve işletmeniz için en iyi kararı vermeniz için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip olduğunuzdan emin olmak istiyoruz.

Açıklama metnimizin, hizmetlerimizi ve işletmenize nasıl yardımcı olabileceğimizi daha iyi anlamanızı sağlamasını umuyoruz. Herhangi bir sorunuz varsa veya lojistik çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

KITA ULAŞTIRMA HİZ. TİC. A.Ş ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

Aydınlatma Beyanı

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca KITA ULAŞTIRMA HİZ. TİC. A.Ş(“Şirket") olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, siz ziyaretçilerimizin kişisel verilerini, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. Hangi Kişisel Verileriniz?

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Kurum tarafından kamera kayıt sistemi, ziyaretçi giriş formu, ziyaretçi internet giriş ve kayıt sistemi ve benzer kanallar vasıtasıyla toplanan, kimlik, iletişim ve görsel verilerden oluşmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

KVKK mevzuatı başta olmak üzere ve ilgili diğer mevzuat kapsamında mezkûr kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak güvenlik amacıyla görüntü kayıt süreçlerinin, tesis içine girişlerde kimlik bilgisinin kayıt altına alınması ve giriş izin süreçlerinin yürütülmesi, acil durum operasyonlarının koordinasyonu, misafir internet kullanım kayıtları gibi amaçlar ve ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülükler ve sorumluluklar kapsamında işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirket tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Kurumumuz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.kitalogistics.com internet adresinden KVKK Politikası'ndan ulaşabilirsiniz

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Şirket tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; gerekli hallerde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Kurum tarafından kamera kayıt sistemi, ziyaretçi giriş formu, ziyaretçi internet giriş ve kayıt sistemi ve benzer kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4.2. maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5.2. ve 6.3. maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız