Proje Taşımacılığı Geleceği

Geçmişten günümüze gelmekte olan ve her geçen gün daha çok belirginleşen global küreselleşme ile bağlantılı olarak, lojistik / taşımacılık sektörü de bu süreç dahilinde gelişmiştir.

Proje Taşımacılığı Geleceği

Geçmişten günümüze gelmekte olan ve her geçen gün daha çok belirginleşen global küreselleşme ile
bağlantılı olarak, lojistik / taşımacılık sektörü de bu süreç dahilinde gelişmiştir. Lojistik sektörü farklı
ihtiyaç taleplerine uygun bir yapı oluşturmak adına çağın teknolojik imkanlarıyla harmanlanmakta ve
her geçen gün daha fazla gelişmektedir.
Lojistik sektörü hepimizin bildiği üzere global ticari trafiğinin en önemli ve olmazsa olmaz halkasından
biridir ve kendini ilerlemekte olan zamana entegre etmek durumundadır. Her ne kadar lojistik tek çatı
altında genel bir isimle adlandırılsa da farklı taşıma modlarını içine barındırmak zorunda olup, mevcut
tecrübeler dahilinde farklı kollara ayrılması kaçınılmazdır.
Ana başlıkları kara, deniz, hava, demiryolu olarak ayırmak mümkün olmakla birlikte, genel lojistik
başlığı altında ayrılmış olan bu modların genelini kapsayan ve gabari dışı olarak adlandırılmakta olan,
standart ekipman ve taşıma modlarıyla elleçlenmesi imkân dahilinde bulunmayan Proje
Taşımacılığında, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün ciddi yatırım ve tecrübelerle
gelişmekte olup, kabuk değiştirerek kendini listenin en üst sırasına taşımış bulunmaktadır. PROJE
TAŞIMACILIĞI her ne kadar normal fiili bir organizasyon ve hizmet olarak gözükse de başından sonuna
kadar ciddi tecrübe, emek, dikkat ve özveri gerektiren bir kulvar kapsamındadır.
Proje taşımacılığının kendini geliştirmesi ile bir noktadan bir noktaya taşınması imkânsız olarak
gözükmekte olan veya belli plan dahilinde taşınması gereken, yüksek adetli / hacimli yüklerin özel
çalışmalar ve planlamalar sonucunda en uygun taşıma modu ile taşınmasını imkân kapsamına
getirmiş olup, bu bağlamda küresel ekonominin gelişimine ve istihdamın artışına da olumlu şekilde
yön vermekte ve her geçen gün daha da güçlenmektedir. Kısa bir genelleme yapacak olursak; Proje
taşımacılığı, sektör içerisinde kendini geliştirmesi zorunlu ve güncel kalması gereken ileri ki yıllarda
daha da değer kazanacak bir lojistik kolu olarak gözükmektedir.
Bizler de KITA PROJE takımı ailesi olarak, 1995 yılından bu yana başarılı şekilde gerçekleştirmiş
olduğumuz büyük projeler (enerji santralleri, petrokimya, endüstriyel proje, güç üniteleri ve
makineleri vb.)  Dahilinde bugüne kadar, her geçen gün bilgi ve deneyimlerimizi artırarak, sektör
dahilinde değerli müşterilerimize en uygun, hızlı, kaliteli çözüm yolu ortağı olmayı amaç edinmiş
bulunmakta olup, bayrağımızı en üst seviyede konumlandırmanın keyif ve haklı gururunu
yaşamaktayız.   

Hakan Kıyıoğlu
Endüstriyel Projeler ve Kiralama Departmanı Müdürü