Kontrat Lojistiği

Depolama ve dağıtım çözümleri, müşterilerimizin ürünlerinin, olabildiğince hızlı, güvenli ve sorunsuz bir şekilde yerine ulaşmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.

Kontrat Lojistiği Nedir?

Kontrat lojistiği, kaynak yönetimi sorumluluklarının bir kuruluş tarafından diğerine taşeron olarak verilmesi anlamına gelir. Kontratlı lojistik firmaları, bina inşa etmek, depolamak, ürünleri teslim etmek ve dağıtmak, siparişleri ve ödemeleri işlemek, stokları takip etmek ve hatta müşteri desteğinin bazı yönlerini yönetmek dahil olmak üzere çeşitli görevlerde uzmandır.

 

Bir şirket, lojistik ve dağıtım operasyonlarını bir tür tedarik zinciri yönetimi hizmeti olarak üçüncü taraf bir operatöre devredebilir. Sözleşmede belirtilen kesin koşullara ve şartlara göre tedarikçi, ürünlerin depolanması, teslimatı ve nakliyesi dahil olmak üzere tüm tedarik zincirini denetler. Kontrat lojistiğin amacı, lojistik ve dağıtım operasyonlarını daha etkili, karşılanabilir ve esnek hale getirmektir.

Kontrat Lojistiği Nasıl Çalışır?

Bu ifade, özellikle imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, hammaddeden bitmiş ürüne kadar kaynak temin etme, depolama ve taşıma süreçlerini karakterize etmek için benimsenmiştir. Bazı işletmeler kendi lojistik operasyonlarını yönetir ve lojistik yöneticileri (lojistikçiler olarak da bilinir) aracılığıyla sürecin farklı aşamalarını denetler. Diğerleri ise, lojistik yönetiminin tamamını veya bir kısmını uzmanlaşmış sözleşmeli lojistik şirketlerine yaptırmayı daha verimli ve ekonomik bulmaktadır.

 

Sözleşmeli lojistik şirketleri, hizmet verdikleri birçok sektördeki iş süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır, çünkü her birinin farklı lojistik gereksinimleri vardır. Bu nedenle, belirli bir sektöre hakim olan ve tedarik zincirinin her aşamasında yardımcı bağlantıları olan eski kurumsal lojistik yöneticileri tarafından birçok sözleşmeli lojistik şirketi kurulmuştur.

 

Maddeler şeklinde inceleyecek olursak kontrat lojistiği şu şekilde çalışır;

Kusursuz ve Etkin Lojistik Yönetimi

Lojistik aşamaların her basamağında yanındayız. Kontrat lojistiği hizmetlerimizden yararlanmak ve tedarik zincirini sorgulayarak verimlilik planı elde etmek için bizimle iletişime geçebilirsin.

Kontrat Lojistiğinin Avantajları

Özellikle pahalı bir lojistik altyapıyı geliştirme ve sürdürme ihtiyacından kaçınarak maliyet tasarrufu, kontrat lojistiğin bir şirket için en belirgin avantajıdır. Bir işletme, işi gerçekleştirmek için işçi kiralamak ve nakliye tesisleri, kamyonlar, paketleme malzemeleri ve diğer ilgili masrafları ödemek yerine işi taşerona vererek paradan tasarruf edebilir. Ek olarak, asıl işine daha fazla konsantre olabilir.

Büyük sözleşmeli lojistik şirketleri, ölçek avantajına sahip oldukları için tedarikçilerle küçük bir işletmenin yapabileceğinden daha ucuz fiyatlar için pazarlık yapabilir. Bu nedenle, bu operasyonları yurt içinde yönetmek yerine sözleşmeli bir lojistik şirketi kullanmak daha uygun maliyetli olabilir. Kısaca kontrat lojistiğinin avantajlarını maddeler halinde sıralayabiliriz:

Daha iyi hizmet standartları

Sözleşme lojistiği sağlayıcıları, müşterilerine yüksek düzeyde hizmet sunmaya çalışır ve teslimat sürelerinin karşılandığından ve malların zamanında ve iyi durumda geldiğinden emin olmak için onlarla yakın işbirliği yaparlar.

Ölçeklenebilirlik

Sözleşmeli lojistik şirketleri, talepteki mevsimsel değişimler veya pazar koşullarındaki değişiklikler gibi değişen iş gereksinimlerine uyacak şekilde değiştirilebilen ölçeklenebilir lojistik çözümler sağlayabilir.

Bilgi ve teknolojiye erişim

Sözleşmeli lojistik sağlayıcıları, lojistik ve dağıtım alanlarında masaya çok sayıda bilgi ve deneyim getirir. Ayrıca operasyonları geliştirmek için kullanılabilecek en son teknolojiye erişimleri vardır.

Azaltılmış risk ve masraf

İşletmeler, lojistik hizmetlerini devrederek, bu tür hizmetlerle ilgili riskleri ve masrafları kendilerinden sorumlu olan sözleşmeli lojistik sağlayıcıya devreder.

Kıta Logistics Kontrat Lojistiği Hizmetleri

Gelen ve Giden Lojistik

Dağıtım Merkezi Lojistiği