Gizlilik Politikamız

KITA LOJİSTİ TİC. A.Ş olarak internet sitelerimizin kullanımı kapsamında ziyaretçilerimizden veya üyelerimizden topladığımız verilerin gizliliğinin korunmasına hassasiyetle yaklaşmakta olup söz konusu verilerin toplanması, aktarılması ve kullanılmasında ulusal ve uluslararası anlamda kabul gören mahremiyet standartları çerçevesinde benimsediğimiz prensip ve prosedürleri sizlerle işbu “Gizlilik Politikası” (“Politika”) vasıtasıyla paylaşmaktayız.

1- Tanımlar
İşbu Politika kapsamında;

 • KVK Politikası: KITA LOJİSTİK TİC. A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası,
 • Politika: KITA LOJİSTİK TİC. A.Ş. Gizlilik Politikası,
 • Üye: İnternet siteleri üzerinden hizmetlerimiz kullanan kişi veya firmalar,
 • Ziyaretçi: İnternet sitelerimize üye olmadan hizmetleri kullanan kişi veya kişiler, anlamına gelmektedir.

2- İnternet Sitelerini kullanırken bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz
www.kitalogistics.com üzerinden Fiyat Talebi formu vasıtasıyla;
https://www.kitalogistics.com/TR/Uluslararasi-Tasimacilik-Fiyat-Talebi

 • İsim-soy isim,
 • İletişim Bilgileri (e-posta, telefon, firma)
İnternet Siteleri üzerinden toplanmaktadır ve bu  veriler KVK Politikası kapsamında işlenmekte ve KITA LOJİSTİK TİC. A.Ş Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası'na göre saklanmakta, silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

3- Çocuklara ilişkin veriler
KITA LOJİSTİK TİC. A.Ş olarak web sitelerimiz yetişkinler tarafından kullanılması öngörülmüş olup, çoçuklara yönelik değildir. Üye ve ziyaretçilerin İnternet Sitemiz üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden yasalar gereğince temyiz kudretine sahip reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetlerin ancak kanunen reşit sayılan kişiler (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) ile reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak veli veya yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabilirler.

Reşit olmayan kişilerin kişisel verilerini bizimle paylaşması veli veya yasal temsilcisinin sorumluluğundadır.

Veli veya yasal temsilci olarak onayınız olmadan İnternet Siteleri üzerinden paylaşılan verilere ilişkin olarak kvkk@kitalogistics.com elektronik posta adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

4- Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız
  Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;
 • İnternet Siteleri üzerinden sunduğumuz hizmetleri geliştirebilmek,
 • Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak,
 • Şikayetleri cevaplandırarak etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
 • Kullanıcıların istek, öneri, şikayet ve yardım talepleri kapsamında onlarla iletişime geçmek,
 • Hukuka aykırı içeriklerin önlenmesi kapsamında gerekli hukuki tedbirleri almak ve
 • Üye firma ile yapılan sözleşmenin yerine getirilmesi,
amaçlarıyla kişisel veriler kullanılmaktadır.

5- Kişisel verilerin paylaşılması
Kişisel verileriniz, KVK Politikası kapsamında, işbu Politika'ya uygun olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca gerektiğinde anonimleştirilerek grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı ve geliştirilmesi doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerce ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde yurt içine ve yurt dışına aktarılabilecektir.

6- İnternet Sitelerimiz üzerinden üçüncü kişi internet siteleri veya uygulamalara verilen linkler
İnternet Sitelerimiz üzerinden Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram gibi 3. kişi internet siteleri, mobil uygulama ve portallere link verilmektedir. Söz konusu internet sitesi ve uygulamaların kullanımı kapsamında toplanan kişisel verileriniz iş bu Politika'nın kapsamı dışındadır. Bu nedenle, 3. kişi internet siteleri ve mobil uygulamaların kişisel verileri işleme ve gizlilik politikalarının incelenmesi tavsiye edilir.

7- Çerezler
İnternet Sitelerimiz düzgün bir şekilde çalışmasına, kişiselleştirilmiş bir şekilde kullanıcılara hizmet sunabilmemize ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine imkan sağlayan ve çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları vasıtasıyla da verileriniz toplanmaktadır. Çerez kullanımı hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen KITA Lojistik Çerez Politikasını inceleyiniz. 8- Otomatik olarak topladığımız diğer bilgiler Kullandığımız donanım ve yazılım teknolojilerini ve sunduğumuz diğer hizmetleri geliştirmek, müşteri, kullanıcı ve ziyaretçilerimizin bireysel veya kurumsal talep ve ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek, söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında karşılaşılan teknik problemleri gidermek ve altyapımızı denetlemek amacıyla size ilişkin kişisel veri toplayabiliriz. Örneğin, sunucularımız İnternet Sitelerimize erişen cihazların IP adresleri, eriştikleri sayfalar, ziyaret tarihleri ve tarayıcı türü ve dili gibi bazı bilgileri otomatik olarak saklamaktadır.

8- Veri Güvenliği
Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve bunlara yalnızca yetkisi olan kişilerin erişebilmesini sağlamak amacıyla fiziksel güvenlik önlemlerinin yanı sıra zafiyet tarama testleri, virüs koruma yazılımları ve ağ güvenliği sistemleri dahil olmak üzere güncel teknolojik imkanlar dahilinde makul olan her türlü teknik ve idari önlemi almaktayız. Bununla birlikte kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması amacıyla kullanılan sistemler periyodik olarak güncellenmekte ve gözden geçirilmektedir. Bu kapsamda birçok başka belgenin yanında Bilgi Güvenliği Politikası'na ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardı'na uygun davranmakta ve ilgili risk değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca, üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak, mevcut kişisel bilgi ve verilerin silinmesi veya değiştirilmesi ya da bunlara erişilmesi halinde işbu hususu raporlamayı ve ilgili kişi ve makamlara bildirmeyi taahhüt etmekteyiz.

9-Elektronik iletiler
Size, bilgilendirme ve iletişim amaçları dahilinde gönderdiğimiz kısa mesaj, elektronik posta veya anlık ileti hizmetlerinden ilgili mesajlarda yapılan yönlendirmeler ile çıkabilirsiniz.

10- Politika'nın güncellenmesi
İşbu Politika'nın hükümleri kısmen veya tamamen, internet sitelerimiz de yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girmek üzere, değiştirilebilir ya da yenilenebilir. Bu hususta sizlere bir bildirimde bulunulmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu ortamları takip etmenizi önermekteyiz.

11- İletişim bilgileri
İşbu Politika'nın yorumlanması veya uygulanması ile ilgili sorularınızı, çekincelerinizi veya şikayetlerinizi;
kitaulastirma@hs03.kept.tr kayıtlı elektronik posta adresine ve/veya İstanbul Ticaret Sarayı, Kat 5 Oruç Reis Mh. Vadi Cd. No:108 Giyimkent, Esenler 34235 Istanbul, Türkiye adreslerine iletebilirsiniz.