Fiyat Teklifi Al
Sitemizi ve deneyiminizi geliştirmek için çerez bilgilerini kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez bilgisi politikamızı kabul etmiş sayılırsınız
Açık Pozisyonlar

Açık Pozisyonlar

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI
Kıta Ulaştırma Hizmetleri Ticaret AŞ Bünyesinde yer alan Endüstriyel Proje Lojistiği ve Gemi Kiralama Departmanında görevlendirmek üzere; 
 • Üniversitelerin Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Dış Ticaret, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık vb. bölümlerinden lisans derecesi ile mezun,
 • Uluslararası forwarding şirketlerinin deniz taşımacılığı ve/veya proje departmanlarında minimum 2 yıl operasyon ve fiyatlama tecrübesi olan,
 • İleri derecede İngilizce bilen,
 • Analitik düşünce yeteneği gelişmiş,
 • İnsan ilişkileri ve iletişim becerileri kuvvetli,
 • Müşteri memnuniyeti odaklı,
 • Dinamik ve dönemsel yoğunlukta esnek çalışma saatlerinde ekip arkadaşlarına uyum sağlayabilecek, 
 • MS Ofis programlarına hakim,
 • ‘'B sınıfı ehliyeti sahibi ve aktif araç kullanabilen
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,
"Endüstriyel Proje ve Gemi Kiralama Operasyon Uzmanı" aramaktayız. 
 
İŞ TANIMI
 • Projeler öncesinde uygun taşıma modlarını, araç tiplerini belirlemek
 • Müşteriler ve acenteler için fiyat teklifleri hazırlamak, verilen fiyatlar ile ilgili takip yapmak
 • Operasyonel süreçlerin hem ofisten hem de sahadan takibi ve koordinasyonunu yapmak
 • Yapılan işler ile ilgili uygun dökümanları hazırlamak ve müşteriye iletmek
 • Yapılan işler için müşterilere ve acentelere düzenli raporlama yapmak ve bilgi vermek
 • Karşılaşılan operasyonel ve ticari sorunlar ile ilgili hızlı ve efektif çözümler üreterek müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak
 • Armatörler, karayolu tedarikçileri ve limanlar ile iletişim halinde olmak
 • Gelir ve gider faturalarının kontrolünü ve raporlamasını yapmak, yapılan tüm işlerin sisteme doğru şekilde kaydını sağlamak
 • Yapılan işler ile ilgili amirlere düzenli raporlama yapmak ve bilgi vermek.

* Maksimum boyut: 5 mb
* Dosya Formatı: pdf, jpg, doc, docx
KITA ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİC. A.Ş.’YE YAPILAN İŞ BAŞVURULARINDA ALINAN BİLGİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kıta Ulaştırma Hizmetleri Tic. A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, kurumumuz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ayrıca kurumumuzun ve kurumumuzla iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amacıyla; ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması ile kurumumuzun uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanunun 5. maddesindeki belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin kurumumuz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.kitalogistics.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kıta Ulaştırma Hizmetleri Tic. A.Ş. KVKK Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz.

3. Meşru Menfaat Gereği İşlenecek Olan Genel Nitelikli Kişisel Veriler
İş başvurusu kapsamında çalışan adayından aşağıdaki bilgiler toplanmaktadır;
• İsim, soy isim bilgisi,
• Elektronik posta adresi,
• Doğum tarihi bilgisi,
• Pozisyon ve unvan bilgisi,
• Eğitim düzeyi,
• Mesleki eğitimler,
• İş ve staj tecrübesi,
• Bilgisayar bilgisi,
• Yabancı dil bilgisi
Bununla birlikte işe en uygun adayın değerlendirilebilmesi amacıyla;
• Adayın mülakat sonuçları
açık rızası aranmaksızın işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Toplanan kişisel verileriniz; açıklanan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanunun 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde https://www.kitalogistics.com/TR/KVKK internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kıta Ulaştırma Hizmetleri Tic. A.Ş. Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz kurumumuz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; kurumumuzun insan kaynakları politikalarının uygulanması ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; internet ortamında internet sitelerimiz, iş başvurusu yapmanıza imkan tanıyan sair internet siteleri üzerinden veya fiziki ortamda, iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, kurum insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek hukuki sebebiyle, internet sitemizdeki başvuru formunda, iş başvurusu yaptığınız ilgili kariyer siteleri vasıtasıyla veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 4. Maddesinde belirtilen ilkeler ve 5. maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.kitalogistics.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kıta Ulaştırma Hizmetleri Tic. A.Ş. KVKK Politikasında düzenlenen yöntemlerle Kıta Ulaştırma Hizmetleri Tic. A.Ş.’ye iletmeniz durumunda Kıta Ulaştırma Hizmetleri Tic. A.Ş. talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kıta Ulaştırma Hizmetleri Tic. A.Ş. tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri KVKK Madde 11 uyarınca;
• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

7. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi
Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu kurumumuzun ilgili birimine 0212 410 41 41 numarasından veya kvkk@kitalogistics.com e-posta adresine bildirebilirsiniz.
Not: " * " Doldurulması zorunlu alanlardır. Not: " * " Başvuru Pozisyonu alanına başvurmak istediğiniz açık pozisyonu belirtiniz..